İletişim

Adres    : Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölüm Başkanlığı, 01330, Adana

Tel (direk): 0322-338 63 88
Faks: 0322-338 63 88

E-posta : bahce@cu.edu.tr