Bilimsel Hazırlık Programı

Bilimsel Hazırlık Programı Çerçevesinde Alınması Öngörülen Dersler

 

1.Grup Dersler

Dersin Kodu ve Adı

Kredi

AKTS

BBP-110 Genetik

3+0

4

BBP-203 Bitki Fizyolojisi

3+0

4

BBP-205 Tarımsal Ekoloji

2+0

3

BBP-207 Bitkilerde Çoğaltma Yöntemleri

2+2

5

BBP-204 Bitkilerde Üreme Biyolojisi

2+2

6

TOPLAM AKTS

22

 

2.Grup Dersler

Dersin Kodu ve Adı

Kredi

AKTS

BBP-201 Genel Sebzecilik

2+2

6

BBP-202 Genel Meyvecilik

2+2

6

BBP-303 Genel Bağcılık

2+2

5

BBP-312 İç ve Dış Mekan Süs Bitkileri

1+2

3

TOPLAM AKTS

20

 

NOT:

-          Bilimsel Hazırlık Programında toplam olarak en az 30 AKTS’lik ders alınması zorunludur.

-          1. Grup dersler listesindeki 5 ders (22 AKTS) bilimsel hazırlık programına dahil edilen tüm öğrenciler tarafından alınması gereken derslerdir.

-          Öğrencinin çalışma konusuna göre 2. Grup derslerden en az 1 tanesinin alınması gerekmektedir.

-          Öğrenciye, en az toplam 30 AKTS’yi tamamlaması için 2. Grup ders paketinden bir başka ders aldırılabileceği gibi, Danışman Öğretim Üyesinin belirleyeceği çalışma konusuyla ilgili herhangi bir (veya birkaç) ders de aldırılabilir.

-          “Bahçe Bitkileri” dersi, 2.grup derslerden herhangi biri için eş değer sayılmamakla birlikte, daha önceden bu dersi alan bir öğrenci için 3 AKTS’lik bir ders olarak işlem görecektir.

-          Bilimsel Hazırlık Programı kapsamında alınacak derslerin, öğrencinin danışmanı ile bağlantılı olarak Bölümümüz Muafiyet ve İntibak Komisyonu tarafından değerlendirilmesi öngörülmüştür.

 

2. Grup Ders Listesinde Yer Alan Derslere Eşdeğer Sayılabilecek Dersler

Genel Sebzecilik

-          Genel Sebzecilik

-          Sebze ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği

Genel Meyvecilik

-          Genel Meyvecilik

-          Meyve ve Bağ Yetiştiriciliği

Genel Bağcılık

-          Genel Bağcılık

Süs Bitkileri

-          Süs Bitkileri

-          İç ve Dış Mekan Süs Bitkileri

-          Kesme Çiçekçilik

-          Mevsimlik Çiçekler