Programın Özellikleri-Tanımı

1970 yılında Ziraat Fakültesinde kurulmuş olan ilk üç bölümden birisi olan bölümümüzün yer aldığı Çukurova, konum itibari ile bir bahçe cenneti olup her türlü ılıman iklim ve subtropik bahçe ürünlerinin yaygın tarımının yapıldığı, açıkta ve örtüaltında yetiştiriciliğin modern yöntemlerle gerçekleştirildiği bir bölgedir. Gerek Çukurova topraklarında gerekse Toros yaylalarında bulunan koleksiyon, üretim ve araştırma alanlarıyla çok sayıda meyve, bağ, sebze ile süs bitkileri tür ve çeşitlerinin yetiştirilmesine uygun olanaklara sahiptir. Bu olanaklara, iyi donanımlı modern laboratuvarlar, büyüme odaları, seralar, soğuk hava depoları, bahçe işleme ve bakım alet ve makinaları eklenmiş olduğundan, öğrenciler sadece Türkiye’de değil, dünyanın birçok ülkesindeki bahçe bölümlerinin sahip olamadığı fiziksel ve ekolojik koşullarda uygulama ağırlıklı bir eğitim ve öğretim görmektedirler. Alanında uzmanlaşmış yeterli sayıda ve güçlü akademik kadroya sahip olan bölümde (17 Profesör, 3 Doçent ve 1 Yardımcı Doçent), bahçe bitkilerinin çoğaltılması, yetiştiricilik ve ıslahı, ürün muhafazası, biyoteknoloji ve organik yetiştiriciliği gibi konularda bilimsel çalışmalar yapılmaktadır. Bu kapsamda yöre çiftçisinin yetiştiricilik sorunlarına yönelik pratik çalışmaların yanında, yurtiçi ve yurtdışı çok sayıdaki araştırma kuruluşu ve üniversitelerle bağlantılı olarak önemli bilimsel araştırmalar yapılmakta ve araştırma sonuçları saygın bilimsel dergilerde yayınlanmaktadır. Ayrıca ERASMUS programı çerçevesinde birçok ülkedeki Bahçe Bitkileri Bölümüyle öğrenci değişimi yapılmaktadır.