Seralarımız

Bölümümüz arazisinde;

Örtüaltı Sebzeciliği, Meyvecilik, Turunçgiller, Bağcılık ve Süs Bitkilerine ait olan çeşitli araştırma ve denemelerin yürütüldüğü toplam 6 dekar sera alanı bulunmaktadır. Toplam sera alanının 4,5 dekarını plastik ve 1,5 dekarını cam seralar oluşturmaktadır.