Lisansüstü Dersler

1. Yarıyıl Ders Planı
Kodu Ders Tür Dil Ders Süresi Kredi AKTS
BYE BB1 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği Zorunlu Türkçe 3 3 6
YLBB 201 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu Türkçe 5 0 6
- SEÇİMLİK 1 Seçmeli - - - 6
- SEÇİMLİK 2 Seçmeli - - - 6
- SEÇİMLİK 3 Seçmeli - - - 6
AKTS kredisi toplamı : 30

1. Yarıyıl Seçmeli Ders Listesi
Kodu Ders Dil Ders Süresi Kredi AKTS
BB 001 Açıkta Sebze Yetiştiriciliğinin Prensipleri Türkçe 4 4 6
BB 003 Bitkilerde Kromatografi Teknikleri Türkçe 2 2 6
BB 005 Büyümeyi Düzenleyici Maddeler ve Bahçe Bitkilerinde Kullanımı Türkçe 3 3 6
BB 007 Derim Sonrasında Enstrümantal Analiz Türkçe 2 2 6
BB 011 Turunçgil Fizyolojisi Türkçe 4 4 6
BB 015 Derim Sonrası Laboratuar Tekniği Türkçe 3+1 3.5 6
BB 017 Makromantarların Taksonomisinde Kullanılan Morfolojik ve Moleküler Yön. Türkçe 3 3 6
BB 023 Bahçe Bitkilerinin Çoğaltma Materyallerinin Organik Üretim Yöntemleri Türkçe 2 2 6
BB 025 Organik Tarım ve Genel Prensipleri Türkçe 3 3 6
BB 027 Bahçe Bitkileri Laboratuvar Tekniği I Türkçe 2+2 3 6
BB 029 Temel Biyokenoloji Türkçe 3 3 6
BB 035 Turunçgillerde Beslenme Fizyolojisi Türkçe 4 4 6
BB 505 Bahçe Bitkilerinde Derim Sonrası Fizyolojisi Türkçe 4 4 6
BB 529 Meyve Ağaçlarında Özel Budama Teknikleri Türkçe 4 4 6
BB 533 Bahçe Bitkilerinde Sitolojik Esaslar Türkçe 4 4 6
BB 547 Bahçe Ürünlerinin Özel Muhafaza Teknikleri I Türkçe 4 4 6
BB 549 Bağcılıkta Plantasyon Teknikleri Türkçe 3+1 4 6
BB 553 Sera Sebzeciliğinin Prensipleri Türkçe 4 4 6
BB 563 Subtropik Meyve Türlerinde Çoğaltma Teknikleri Türkçe 4 4 6
BB 571 Temel Moleküler Genetik Türkçe 4 4 6
BB 575 Sebze Tohumculuk Tekniği Türkçe 4 4 6
BB 577 Bitki Metabolizması Türkçe 3+1 3.5 6
BB 581 Bahçe Bitkileri Gen Kaynakları ve Muhafazası Türkçe 3 3 6
BB 587 Bitkilerde Abiyotik Stres Fizyolojisi Türkçe 4 4 6
BB 593 Süt Bitkilerinde Ağaçlar ve Çalılar Türkçe 2 2 6
BB 595 Bitki Biyoteknolojisi Laboratuvar Teknikleri Türkçe 2+2 3 6
BB 605 Bitkilerde Moleküler Islah Teknikleri Türkçe 4 4 6
BB 613 Bahçe Ürünlerinin Biyokimyası ve Analiz Teknikleri Türkçe 4 4 6
BB 615 Bahçe Bitkileri Deneme Tekniği I Türkçe 4 4 6
BB 617 Soğanlı, Yumrulu Rizomlu Bitkilerin Fizyolojisi Türkçe 4 4 6
BB 619 Kesme Çiçek Yetiştiriciliğinin Genel Esasları Türkçe 3+2 4 6
BB 623 Meyve Ağaçları Fizyolojisi Türkçe 4 4 6
BB 625 Ultra Soğuk Koşullarda (Kriyorezervasyon) Muhafaza Yöntemleri ve Uygulamaları Türkçe 2+2 3 6
BB 627 İç Mekan Süs Bitkileri Türkçe 2 2 6
BB 629 İş Sağlığı ve Güvenliğinin Tarımsal Üretimde Uygulama Alanları Türkçe 4 4 6
BB 635 Bağcılıkta Araştırma Metodları Türkçe 4 4 6
2. Yarıyıl Ders Planı
Kodu Ders Tür Dil Ders Süresi Kredi AKTS
YLBB 202 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu Türkçe 5 0 6
YLBBS 102 Seminer Zorunlu Türkçe 0 0 6
- SEÇİMLİK 1 Seçmeli - - - 6
- SEÇİMLİK 2 Seçmeli - - - 6
- SEÇİMLİK 3 Seçmeli - - - 6
AKTS kredisi toplamı : 30

2. Yarıyıl Seçmeli Ders Listesi
Kodu Ders Dil Ders Süresi Kredi AKTS
BB 002 Sebze Gen Kaynaklarının Tanımlanması ve Değerlendirilmesi Türkçe 4 4 6
BB 004 Sebzecilikte Aşılama Türkçe 3+1 3.5 6
BB 006 Bitkilerde Fenolik Bileşikler Türkçe 2 2 6
BB 008 Bahçe Ürünlerinde Kalite ve Standardizasyon Türkçe 2 2 6
BB 024 Bitki Büyüme Düzenleyiciler ve Meyvecilikte Kullanım Alanları Türkçe 2 2 6
BB 028 Tropik ve Subtropiklerde Ilıman İklim Meyve Yetiştiriciliği Türkçe 3 3 6
BB 030 Bahçe Bitkileri Islahında Kullanılan Moleküler Teknikler Türkçe 4 4 6
BB 036 Turunçgillerde Araştırma, Planlama ve Uygulama Teknikleri Türkçe 4 4 6
BB 500 Özel Sebze Islahı Türkçe 4 4 6
BB 504 Subtropik Meyveleri Islahı Türkçe 4 4 6
BB 506 Asma Islahı Türkçe 3 3 6
BB 524 Ampelografi Türkçe 3 3 6
BB 526 Çoğaltma Meteryali Üretim Teknikleri Türkçe 3+1 3.5 6
BB 534 Bahçe Bitkilerinde Döllenme Biyolojisi Türkçe 4 4 6
BB 536 Bitki Biyoteknolojisi Türkçe 3+2 4 6
BB 546 Bahçe Ürünlerinin Özel Muhafaza Teknikleri II Türkçe 4 4 6
BB 550 Topraksız Bitki YetiştirmeTeknikleri Türkçe 4 4 6
BB 552 Bahçe Bitkilerinde Organik Tarım ve Uygulumaları Türkçe 3+1 3.5 6
BB 560 Taze Doğranmış Ürünlerin Fizyolojisi, Ambalajlanması ve Muhafazası Türkçe 2 2 6
BB 562 Subtropik Meyve Türlerinde Yetiştirme Teknikleri Türkçe 4 4 6
BB 568 Moleküler Genetik Uygulamaları Türkçe 3+2 4 6
BB 584 Turunçgillerde Melezleme Islahı Türkçe 3 3 6
BB 600 Bahçe Bitkileri Araştırmalarında Yazım ve Sunum Teknikleri Türkçe 3 3 6
BB 602 Organik Turunçgil Yetiştiriciliği Türkçe 2 2 6
BB 604 Bitkisel Ürünlerde Kalıntı ve Analiz Teknikleri Türkçe 4 4 6
BB 606 Bahçe Bitkileri Deneme Tekniği II Türkçe 4 4 6
BB 608 Süs Bitkilerinde Çoğaltmanın Genel Esasları Türkçe 4 4 6
BB 610 Kaktüs ve Sukkullent Bitkiler Türkçe 3 3 6
BB 612 Yer Örtücü Süs Bitkileri Türkçe 3 3 6
BB 618 İklim Değişikliği ve Bahçe Bitkilerinde Uyum Süreci Türkçe 2+1 2.5 6
BB 620 Bahçe Bitkileri Laboratuvar Tekniği III Türkçe 3+1 3.5 6
BB 622 Hasat Sonrasında Meydana Gelen Fizyolojik ve Biyokimyasal Değişimler Türkçe 4 4 6
BB 624 Bahçe Ürünlerinin Muhafazasında Yeni Teknolojiler Türkçe 4 4 6
BB 626 Asma Biyolojisi Türkçe 3 3 63. Yarıyıl Ders Planı
Kodu Ders Tür Dil Ders Süresi Kredi AKTS
YLBB 203 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu Türkçe 5 0 6
YLBBT 301 Tez Çalışması Zorunlu Türkçe 0 0 24
AKTS kredisi toplamı : 304. Yarıyıl Ders Planı
Kodu Ders Tür Dil Ders Süresi Kredi AKTS
YLBB 204 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu Türkçe 5 0 6
YLBBT 302 Tez Çalışması Zorunlu Türkçe 0 0 24
AKTS kredisi toplamı : 30